BAYŞAD anı yazma yarışması düzenledi

BALIKESİR YAZARLAR VE ŞAİRLER DERNEĞİ

“ANILARDA BALIKESİR” KONULU ANI  YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A) KONUSU : “Anılarda Balıkesir” (Anı)

B) TÜRÜ       : Anı Yazma Yarışması

C) AMACI: İlki 10/10/.2010 tarihinde gerçekleştirilen “Balıkesir Günü” etkinlikleri çerçevesinde her yıl Balıkesir’in kültür ve sanat alanında yapılan etkinliklerle gündeme gelmesini sağlamak, Balıkesir’in ulusal basında yer bularak tanınmasını sağlamak, şehrimizde yaşayan, görev yapan insanların Balıkesir’le ilgili anılarını derlemek, bu sayede Balıkesir’i anlatan eserleri bir araya getirip kitaplaştırmak ve Türk edebiyatına kazandırmak, Türk dili ve edebiyatına hizmet etmek.

D) KAPSAM: Yarışma, 16 yaş üzeri herkese açıktır. Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği yönetim kurulu üyeleri ve yakınlarıyla seçici kurulda görev alaca kişiler ve yakınları yarışmaya katılamaz.

E) YERİ: Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği (Eski Kuyumcular Mah. Yeşilli Cad. Helvacı İş Hanı No: 19 – A Kat 3    BALIKESİR)

F) KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya katılan yazıların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

2. Her yarışmacı, yarışmaya bir ( 1 ) yazıyla katılabilir.

3. Yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz yazının ilk sayfasında sol üst köşeye yazılacak, yarışmaya katılan kişinin T.C Kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, email adresi, eserin adı yazılıp zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

4. Yazılar bilgisayarla word formatında A4 kağıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto’yla ya da okunaklı el yazısıyla A4 kağıda yazılmış olmalıdır. Yazılar bir tam sayfadan az, üç tam sayfadan fazla olmamalıdır.

5. Yarışmaya gönderilecek yazılar 8 (sekiz) nüsha olmalıdır.

6. Yarışmaya katılan yazılar eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından bir kitapta toplanacaktır.

7. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

8. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

G) YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ESERLER

Temel değerlerle örtüşmeyen yazılar,
Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış eserler,
Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen eserler,
Çok sayıda yazım ve noktalama hatası içeren yazılar,
Konusu “Balıkesir” olmayan eserler,
Başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler,
T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden yazılar seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

H) ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ
Eserler 30 Eylül 2012 tarihine kadar Seviye Dergisi Dershanesi Yıldırım Mahallesi Gazi Bulvarı No: 4  BALIKESİR adresine şahsen veya kargo-posta yoluyla teslim edilecektir. Belirtilen tarihten sonra gelen eserler dikkate alınmayacak, posta ve kargodaki gecikmeden sorumlu olunmayacaktır. Komisyona ulaşan eserler, eser adı ve rumuzuyla birlikte www.baysad.org adresinde ilan edilecektir.

I) SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
İsmail ACAR (BAÜ Öğretim Görevlisi)
Erbuğ GÜLSOY (BAÜ Emekli Öğretim Görevlisi)
Alparlan Ayral (Emekli İl Kültür ve Turizm Müdürü)
Mustafa Sarı (Emekli Din Görevlisi, Araştırmacı-Yazar)
Zehra Ünsal (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Saadet Akgül (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Gülnur GÜNDOĞAN (BAÜ TDE Öğrencisi- Yazar)

İ) ESERLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN DEĞERİ
Eserin Özgünlüğü 20 Puan
Eserin çağrışım değeri 20 Puan
Eserin konuyu özümsemesi 20 Puan
Temanın bütünlüğü 10 Puan
Seçilen sözcüklerin uygunluğu 10 Puan
Türkçenin etkin kullanılabilmesi 10 Puan
Eserin isminin içeriğiyle uyumu 5 Puan
Yazım ve noktalamanın doğru kullanımı 5 Puan
TOPLAM 100 PUAN

J) DEĞERLENDİRMENİN İLAN TARİHİ:    8 Ekim 2012

K) ÖDÜLLER:

Birinciye 500 Türk Lirası
İkinciye: 300 Türk Lirası
Üçüncüye: 200 Türk Lirası

L) ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: Ödül töreni 10-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek I. Karesi Kültür ve Sanat Şöleni Etkinlikleri içerisinde verilecek, daha sonra ödül tarihi ilan edilecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.