Secim para ile mi kazan?l?r?

More in this video: College Essay

SECIM PARA ILE MI KAZANILIR?

parajumpersonline.fr

Gecenlerde yolda yururken bir arkadas?m denk geldi.

“Ya sagd?c, cok elestiriyorsunuz. Olur olmaz seylere bahaneler uretip duruyorsunuz. O kadar cok biliyorsan?z gecin siz yap?n” dedi

Tabiat?yla alacag? cevaba da raz? oldu: ”Hay?rd?r dedim yoksa hepiniz toptan istifa etinizde biz gelmedik mi? Her halde onumuzdeki donemde aday degilsiniz” cevab?n? verdim sas?rd?.

Bu cevab? beklemiyordu hemen savunmaya gecti: “Sanki ne yapabilirsiniz, kac paran?z var ki?” dedi.

H??? dedim “bak nas?lda belli oluyor maksat”

Hemen cevab?n? verdim tabii “Eger ki sizler Dursunbey’e hizmet etmek icin kendi cebinizden kars?l?ks?z olarak kac para harcad?ysan?z, biz bu paran?n bin mislini harcamaya haz?r?z. Lakin siz hic harcama yapmad?ysan?z ne olacak” dedim.

Sustu “Allah Allah…” diyerek yoluna devam etti.

parajumpers

* * *

COP… CUKUR… CAMUR…

Asl?na bakarsan?z; bu k?sa diyalog k?saca her seyi ozetler nitelikteydi. Y?llard?r ayn? mant?kla Dursunbey belediye baskan?n? secmisti. Secim propagandalar? dahil adaylar ne kadar harcama yapacaklar?n? ve secildikleri takdirde ne kadar zamanda geri alacaklar?n? bir bir hesaplam?slard?r. “Ya secilmezsem” kayg?lar?yla secimlere girmislerdir. Asl?nda kendilerinin sadece bir vitrin olduklar?, sadece bir isimden ibaret oldugudur.

Oysaki belediyecilikten hic anlamayan kisilere y?llard?r oy verilmistir. Belediyenin gorevleri bellidir kimse bos fantezilere bak?p da aldanmas?n. Belediyenin asli gorevleri cop, cukur ve camurdur. Bunun d?s?nda ki soylemler hep fanteziden ibarettir. Basbakanda boyle demektedir. Bir ie “Position”, or “Progress”9 Overall Just 1 Grade 3 and Bye – ByeClick on link to

see the new form New driving permit ReportThe oral questions dgfev online casino asked at the beginning of the driving test are taken from the “Rules of the Road” booklet. yere yol yap?lacaksa, bir yere hastane yap?lacaksa bunu devlet yapar. Belediyelerin kendi gorevlerini yerine getirmesi laz?m. Bunlar? yapabiliyorlar m?? Eger yapabiliyorlarsa basar?d?r. S?rf soylemlerle eyleme gecmeden yap?lan belediyecilik, belediyecilik degildir. Bir belediye ayn? yeri defalarca kaz?yor ve yap?yorsa, yeniden kaz?yor, yeniden yap?yorsa bu iste bir terslik vard?r, bir yanl?sl?k vard?r.

* * *

DURSUNBEY YONETIMINDE GOCEBELERIN SOZ HAKKI VAR,
SERIT CALISANLARININ SOZ HAKKI YOK!

Su an Dursunbey’de “ustunlerin hukuku” gecerlidir. Bunu her parajumpers pas cher alanda gorebilir ve tesbit edebilirsiniz. Dursunbey’in kimler taraf?ndan yonetildigi, kimlerin istek ve taleplerinin yerine getirildigi, kimlerin getirilmedigini terazinin kefelerine ayr? ayr? koyarsan?z Dursunbey’de “ustunlerin hukuku”nun gecerli oldugunu net olarak gorebilirsiniz. Polemik yaratmamak ad?na isimleri burada zikretmiyoruz.

Sanayideki kereste imalathanelerinde (seritlerde) binlerce cal?san vard?r. Bunlar?n Dursunbey yonetiminde soz hakk? var m?d?r? Yoktur. Bu cal?sanlar baz?lar?n?n gozunde “amele veya isci parcas?” gibi gozukurken, baz?lar?n?n gozunde ise garantili “oy deposu”dur.

Dursunbey yonetiminde romen vatandaslar?n, gocebelerin bile soz hakk? varken, “Seritlerde 1000’i ask?n cal?san?m?z ekmek yiyiyor” masal? ile uyutulan serit cal?sanlar? Dursunbey yonetiminde ne zaman soz sahibi olacaklar, sahsen merak ediyorum.

Sezar’?n hakk? Sezar’a nas?l verilecek biliyor musunuz? Eger ki Dursunbey’de ustunlerin hukuku degil de, hukukun ustunlugunun egemen olmas?n? istiyorsan?z; kafan?z? iki elinizin aras?na al?p oyle dusuneceksiniz ve dusunerek sececeksiniz.

Son olarak bir isverenle yapt?g?m?z munazaran?n sonunda isverenin “seriat?n (kanun) kestigi parmak ac?maz” soylemine kars?l?k verdigim su yan?tla bitireyim.

“Illaki seriat?n(kanunun) kesmesi mi laz?m, kesmeden uygulasan olmaz m??”

esatnihat@hotmail.com

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В